List of products by authors: Dr Mira Keskar

Dr Mira Keskar


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.234 Rs.260 -10%OFF In Stock

    जे. कृष्णमूर्तीचें प्रतिपादन आकळून घेताना स्वतःचा स्वतःशी झालेला वैचारिक वादसंवाद आणि त्यातून झालेला बोध लेखिकेने येथे चित्रबद्ध केलेला आहे.

    Rs.234 Rs.260 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item