List of products by authors: Priya Tendulkar


Showing 1 - 6 of 6 items
 • Quick view
  Rs.135 Rs.150 -10%OFF In Stock

  प्रियाने कवितेपासून कादंबरी-लेखनापर्यंत लेखनाचे सर्व प्रकार हाताळले. तिच्या निवडक सदर-लेखनाचा हा संग्रह.

  Rs.135 Rs.150 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.108 Rs.120 -10%OFF

  गाडगीळ - गोखल्यांची नव - कथाही जुनी वाटावी इतक्या नव्या आणि अनपेक्षित वाटांनी मराठी कथा गेल्या काही वर्षात पुढेनिघाली आहे.

  Rs.108 Rs.120 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.203 Rs.225 -10%OFF In Stock

  सहसा पांढरपेशा वाचकाला न भेटणारे अनुभव, त्यांची थेट व आरपार हाताळणी, कथेतील रौद्र नाट्य हेरुन ते साक्षात समोर उभे करण्याचे सामर्थ्य आणि मानवी मनातला हळवा गुंता हळूवार हाताने सोडवून तो नेमका मांडण्याचे कौशल्य ही या कथांची वैशिष्ट्ये.

  Rs.203 Rs.225 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.171 Rs.190 -10%OFF In Stock
  Sale!

  इतरांची आत्मसंतुष्टता आणि अल्पसंतुष्टता लेखकाला भेटू शकत नाही. इतरांसारखे मन:स्वास्थ्य त्याच्या वाटयाला असत नाही.

  Rs.171 Rs.190 10% OFF
 • Quick view
  Rs.113 Rs.125 -10%OFF In Stock

  वाचकांसमोर उभे करणारी, कधी उपरोधिक तर कधी करूणार्द्र, कधी चिंतनशील तर कधी अल्लड हसरी अशी मनोज्ञ लेखनशैली तिच्यापाशी आहे.

  Rs.113 Rs.125 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.225 Rs.250 -10%OFF In Stock

  लेखिकेची एकेक कथा म्हणजे तिने आणि तिच्या आजुबाजुच्या माणसांनी घेतलेले, जगलेले अनुभव आहेत.

  Rs.225 Rs.250 10% OFF
  Reduced price!
Showing 1 - 6 of 6 items