List of products by authors: Uma Khare


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.54 Rs.60 -10%OFF

    जुन्या काळी अनेक ज्ञानी लोकांनी उपदेश करताना गोष्टींचा आधार घेतला आहे. या गोष्टींचा उद्देश मानसाला शहाणे करणे हाच होता. विशेषतः लहान मुलांना गोष्टी सांगताना माणसातल्या गुण - दोषांवर पशु - पकी, जादु यांच्याद्वारे प्रकाश टाकला आहे.

    Rs.54 Rs.60 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item