List of products by authors: P N Paranjape


Showing 1 - 2 of 2 items
 • Quick view
  Rs.203 Rs.225 -10%OFF In Stock

  हे पुस्तक तौलनिक दृष्ट्या समजून घेणे आत्मपरीक्षणासाठी उपयुक्त ठरेल आणि ह्यातूनच मराठीचा विकास घडू शकेल.

  Rs.203 Rs.225 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.120 Rs.150 -20%OFF In Stock

  एक एक व्यक्ती म्हणजे काळोखाचा एक एक थेंब. आपल्यातल्या काळोखाला आकार देत, ‘अर्थ’ देत, प्रत्येक थेंब काही क्षण थरथरत राहातो आणि कधीतरी अचानकपणे ओघळून जातो.

  Rs.120 Rs.150 20% OFF
  Reduced price!
Showing 1 - 2 of 2 items