List of products by authors: Julia Grigson


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.440 Rs.550 -20%OFF In Stock

    बॉम्बेमधील उच्चभ्रू समाज, गरीब वस्त्या, भारतातले इंग्रज, त्यांची भारताबद्दलची मते, तत्कालीन भारतीय समाजाची इंग्रजांबद्दलची मते, भारतीय स्वातंत्र्यलढा अशा व्यापक पाश्र्वभूमीवर विणलेला हा कादंबरीचा पट खिळवून ठेवतो.

    Rs.440 Rs.550 20% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item