List of products by authors: Lewis Gordon Pugh


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.356 Rs.395 -10%OFF In Stock

    त्या पाण्याचे तापमान होते उणे १.७०से. जगातील सर्वांत थंड पाण्यात मारली जाणारी ही एक ‘डुबकी’ नव्हती. त्याचा त्या पाण्यात एक कि.मी. अंतर पोहून जायचा इरादा होता. हे साहस म्हणजे साक्षात मृत्यूला निमंत्रण होते.

    Rs.356 Rs.395 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item