List of products by authors: Jean Sassan


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.232 Rs.290 -20%OFF In Stock

    मयादाची कथा आपल्याला इराकचा सुसंस्कॄत आणि प्राचीन इतिहास आणि इराकी लोकांचे सुसंस्कॄत वर्तन याकडे बघण्याची एक विशेष दृष्टी तर देतेच,परंतु सर्वसामान्य इराकी माणसांच्या आयुष्यामध्ये आणि हॄदयामध्ये सद्दामनं जे भयानक भीतीचं वातावरण निर्माण केलं होतं,त्याचा भरपूर पुरावाही देते.

    Rs.232 Rs.290 20% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item