List of products by authors: Gregri David Roberts


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.896 Rs.995 -10%OFF In Stock

    दूर देशाहून आलं होतं एक गोरं पाखरू. पळून आलं होतं. तुटलं होतं माणसांपासून...मातृभूमीपासून...जगण्यापासूनच ! मागावर असलेले पोलीस आणि स्वत:च्या डागाळलेल्या आयुष्याची लाज वाटणारं मन यापासून त्याला पळून जायचं होतं... लपून राहायचं होतं. ते उतरलं होतं मुंबईत. अंधारी, काळी, कलकलाटाची दुनिया, पिचलेली... तरीही ताठ उभ्या कण्याची ! क्षणात नरडीचा घोट घेणारी, क्षणात...

    Rs.896 Rs.995 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item