List of products by authors: Dr Bha Vi Soman

Dr Bha Vi Soman


Showing 1 - 2 of 2 items
 • Quick view
  Rs.14 Rs.15 -10%OFF

  वि नाचि गोडि निर्माण व्हावि छोट्या - छोट्या प्रयोगांमधुन विषय़ाचि मुळ संक्ल्पना त्यांना सहजपणे समजावि हेतुने वि नातिल गमति - जमति या पुस्तकाचि मांड्णि केलेलि आहे.

  Rs.14 Rs.15 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.14 Rs.15 -10%OFF In Stock

  विज्ञानाची गोडी निर्माण व्हावी छोट्या - छोट्या प्रयोगांमधुन विषय़ाचि मुळ संकल्पना त्यांना सहजपणे समजावी हेतुने विज्ञानातील हवेचे प्रयोग या पुस्तकाची मांडणी केलेली आहे.

  Rs.14 Rs.15 10% OFF
  Reduced price!
Showing 1 - 2 of 2 items