List of products by authors: Ramesh Desai


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.325 In Stock

    एका मनस्वी गिर्यारोहकाने 'एव्हरेस्ट'वरच्या प्रेमापोटी लिहिलेले आणि तपश्चर्येने सिध्दीस नेलेले. असंख्य छायाचित्रे-आकृत्या-नकाशे-तक्ते यांनी सजलेले. 'एव्हरेस्ट'बद्दलच्या लेखनातले एक नवे शिखर सर करणारे.

    Rs.325
Showing 1 - 1 of 1 item