List of products by authors: Dr Kalyan Gangwal

Dr Kalyan Gangwal


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.72 Rs.80 -10%OFF In Stock

    कोणतीही अध्यात्मिक व्यक्ती प्राण्यांचे शव खाऊ शकत नाही. माझे पोट ही ईश्वरी देणगी आहे. नैतिक दृष्टया प्राणिहत्या करून त्यांचे दफन माझ्या पोटात मी करू इच्छीत नाही. - बर्नार्ड शॉ

    Rs.72 Rs.80 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item