List of products by authors: Vishwas Nangare Patil


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.252 Rs.280 -10%OFF In Stock

    समाझ्यासारख्या तळागाळातल्या, कष्टकऱ्यांच्या, कामगारांच्या घरातल्या अपुऱ्या साधन-सामुग्रीनं आणि पराकोटीच्या ध्येयनिष्ठेनं कुठल्यातरी कोपऱ्यात ज्ञानसाधना करणाऱ्या अनेक 'एकलव्यां'ना दिशा दाखवण्यासाठी मी हा पुस्तक-प्रपंच केला आहे.

    Rs.252 Rs.280 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item