List of products by publishers Papayras Prakashan


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.297 Rs.330 -10%OFF In Stock

    मराठी मनातलं ’पासोडी’ या शब्दाच्या अर्थाच साहचर्य वैचित्र्य आणि विविधतापूर्ण विलक्षण अशा चार शतकापूर्वीच्या प्रसिध्द साहित्यकृतीशी निगडीत आहे. आस्थेच्या अंतर्कक्षेतलं जे जे काही आहे ते प्रस्तुत पुस्तकात साहित्य या एका सूत्रात आणलेले आहे म्हणून या पुस्तकाच शिर्षक पासोडी अस आहे.

    Rs.297 Rs.330 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item