List of products by authors: Mahatma Jotirao Phule


Showing 1 - 6 of 6 items
 • Quick view
  Rs.18 Rs.20 -10%OFF Out of stock

  महात्मा फुले लिखित अस्पृश्यांची कैफियत व इतर गाजलेले लेख.

  Rs.18 Rs.20 10% OFF
  Add To Cart
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.27 Rs.30 -10%OFF Out of stock

  १८७३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या प्रथमावॄत्तीतील मुखपॄष्ठाची प्रत.

  Rs.27 Rs.30 10% OFF
  Add To Cart
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.54 Rs.60 -10%OFF In Stock

  सर्व मानवस्त्रीपुरुषांच्या उपयोगी हा ग्रंथ पडावा म्हणून या ग्रंथास "सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक" असे नाव दिले आहे.

  Rs.54 Rs.60 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.126 Rs.140 -10%OFF In Stock

  ‘शेतकऱ्याचा असूड’ हे महात्मा जोतीराव फुले यांनी निर्मिलेले फार सुंदर रूपक आहे. शेतकऱ्याच्या खांद्यावर असणारा हा असूड केवळ शेतकीत साहाय्य करणाऱ्या जनावरांसाठीच वापरला जातो असे त्यांना वाटत नाही.

  Rs.126 Rs.140 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.27 Rs.30 -10%OFF In Stock

  महात्मा फुले यांनी १८८३ मध्ये हा ग्रंथ लिहिला. शेतक-यांच्या विदारक परिस्थितीचे चित्रण यात करुन त्याच्या विकासाचा मार्गही सांगितला आहे.

  Rs.27 Rs.30 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.72 Rs.80 -10%OFF In Stock

  सरकारी अमंलदार व इंग्रज सरकारने आपला देश कंगाल कसा केला, शेतक-यांना त्यांनी वारेमाप कसे लुटले हे फुले यांनी रोखठोक भाषेत सांगितले आहे.

  Rs.72 Rs.80 10% OFF
  Reduced price!
Showing 1 - 6 of 6 items