List of products by authors: G N Munghate


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.135 Rs.150 -10%OFF

    बाबुजी काहेको मरने काटेमुंढरी जाते हो, असा सल्ला जातानाच मिळूनही, ज्या गावात शिक्षकाचा खून होतो, त्याच गावात एक शिक्षक गडद अंधा-या रात्री प्रवेश करतो. पंचवीस वर्षे त्रूाच अंधारात चाचपडत, ठेचकाळत शिक्षणाची नवी पहाट गावाला दाखवतो.

    Rs.135 Rs.150 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item