List of products by authors: Dr Madhusudan Ghanekar

Dr Madhusudan Ghanekar


Showing 1 - 22 of 22 items
 • Quick view
  Rs.63 Rs.70 -10%OFF

  हस्ताक्षरावरुन स्वभाव ओळखण्याच्या शास्त्राला परदेशात ग्रॅफॉलॉजी म्हणतात.

  Rs.63 Rs.70 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.63 Rs.70 -10%OFF

  चेह-यावरुन स्वभाव ऒळखणे यास मुद्राशास्त्र असे म्हणतात. ह्या पुस्तकाद्वारे चेहरा आणि स्वभाव या विषयापुरताच आढावा घेतला आहे.

  Rs.63 Rs.70 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.99 Rs.110 -10%OFF In Stock

  स्त्री-पुरुषांच्या देहरचनेनुसार जास्तीत जास्त दाखले प्रत्यक्ष निरीक्षणाच्या आधारे ह्या पुस्तकात देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

  Rs.99 Rs.110 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.45 Rs.50 -10%OFF In Stock

  अत्यंत सोप्या आणि अभ्यासपुर्ण लेखनशैलीतील डॉ. मधुसुदन घाणेकर यांचे "एक दिवसात रमल" हे पुस्तक वाचकांना एका दिवसात समजेल अशी आशा आहे.

  Rs.45 Rs.50 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.9 Rs.10 -10%OFF In Stock

  मधुसूदन घाणेकर लिखित ‘एक दोन अ आ इ ई’ हे पुस्तक खास लहान मुलांसाठी.

  Rs.9 Rs.10 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.27 Rs.30 -10%OFF

  प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या, अनुभवाच्या आधारे हास्य आणि मानसशास्त्र या विषयक चिंतन व्यक्त केले आहे.

  Rs.27 Rs.30 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.27 Rs.30 -10%OFF

  हस्ताक्षरावरून स्वभाव ओळखणे यास इंग्रजीत ग्रॅफॉलॉजी असे म्हणतात. या शास्त्रास मराठीत मी हस्ताक्षर मनोविश्‍लेषण शास्त्र असे नाव दिले आहे.

  Rs.27 Rs.30 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.89 Rs.99 -10%OFF

  एक ना अनेक प्रश्र्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी वाचा तुमचा भाग्यांक आणि जन्मतारखेतील रहस्य हे पुस्तक.

  Rs.89 Rs.99 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.63 Rs.70 -10%OFF In Stock

  हे पुस्तक नव्या अभ्यासकाला हस्तसामुद्रिक शास्त्र : एक तोंडओळख या दॄष्टिकोणातुन उपयुक्त ठरेल.

  Rs.63 Rs.70 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.89 Rs.99 -10%OFF

  अशा अनेक प्रश्नांचा शोध घेण्यासाठी तुमची कुंडली तुम्हीच पहा!

  Rs.89 Rs.99 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.11 Rs.12 -10%OFF

  वास्तुशास्त्र त्याच्या पध्दतीने एकाच दिशेने जाते. तथापि, वास्तुस्वामीची रास व त्या राशीची वैशिष्टये, आवडी-निवडी, शुभ-अशुभ, यांची सांगड वास्तुशास्त्राशी घालून वास्तुरचना केल्यास ती अधिक फायदेशीर होउ शकते.

  Rs.11 Rs.12 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.11 Rs.12 -10%OFF

  वास्तुशास्त्र त्याच्या पध्दतीने एकाच दिशेने जाते. तथापि, वास्तुस्वामीची रास व त्या राशीची वैशिष्टये, आवडी-निवडी, शुभ-अशुभ, यांची सांगड वास्तुशास्त्राशी घालून वास्तुरचना केल्यास ती अधिक फायदेशीर होउ शकते.

  Rs.11 Rs.12 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.11 Rs.12 -10%OFF

  वास्तुशास्त्र त्याच्या पध्दतीने एकाच दिशेने जाते. तथापि, वास्तुस्वामीची रास व त्या राशीची वैशिष्टये, आवडी-निवडी, शुभ-अशुभ, यांची सांगड वास्तुशास्त्राशी घालून वास्तुरचना केल्यास ती अधिक फायदेशीर होउ शकते.

  Rs.11 Rs.12 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.11 Rs.12 -10%OFF In Stock

  वास्तुशास्त्र त्याच्या पध्दतीने एकाच दिशेने जाते. तथापि, वास्तुस्वामीची रास व त्या राशीची वैशिष्टये, आवडी-निवडी, शुभ-अशुभ, यांची सांगड वास्तुशास्त्राशी घालून वास्तुरचना केल्यास ती अधिक फायदेशीर होउ शकते.

  Rs.11 Rs.12 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.11 Rs.12 -10%OFF

  वास्तुशास्त्र त्याच्या पध्दतीने एकाच दिशेने जाते. तथापि, वास्तुस्वामीची रास व त्या राशीची वैशिष्टये, आवडी-निवडी, शुभ-अशुभ, यांची सांगड वास्तुशास्त्राशी घालून वास्तुरचना केल्यास ती अधिक फायदेशीर होउ शकते.

  Rs.11 Rs.12 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.11 Rs.12 -10%OFF

  वास्तुशास्त्र त्याच्या पध्दतीने एकाच दिशेने जाते. तथापि, वास्तुस्वामीची रास व त्या राशीची वैशिष्टये, आवडी-निवडी, शुभ-अशुभ, यांची सांगड वास्तुशास्त्राशी घालून वास्तुरचना केल्यास ती अधिक फायदेशीर होउ शकते.

  Rs.11 Rs.12 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.11 Rs.12 -10%OFF

  वास्तुशास्त्र त्याच्या पध्दतीने एकाच दिशेने जाते. तथापि, वास्तुस्वामीची रास व त्या राशीची वैशिष्टये, आवडी-निवडी, शुभ-अशुभ, यांची सांगड वास्तुशास्त्राशी घालून वास्तुरचना केल्यास ती अधिक फायदेशीर होउ शकते.

  Rs.11 Rs.12 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.11 Rs.12 -10%OFF

  वास्तुशास्त्र त्याच्या पध्दतीने एकाच दिशेने जाते. तथापि, वास्तुस्वामीची रास व त्या राशीची वैशिष्टये, आवडी-निवडी, शुभ-अशुभ, यांची सांगड वास्तुशास्त्राशी घालून वास्तुरचना केल्यास ती अधिक फायदेशीर होउ शकते.

  Rs.11 Rs.12 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.11 Rs.12 -10%OFF

  वास्तुशास्त्र त्याच्या पध्दतीने एकाच दिशेने जाते. तथापि, वास्तुस्वामीची रास व त्या राशीची वैशिष्टये, आवडी-निवडी, शुभ-अशुभ, यांची सांगड वास्तुशास्त्राशी घालून वास्तुरचना केल्यास ती अधिक फायदेशीर होउ शकते.

  Rs.11 Rs.12 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.11 Rs.12 -10%OFF

  वास्तुशास्त्र त्याच्या पध्दतीने एकाच दिशेने जाते. तथापि, वास्तुस्वामीची रास व त्या राशीची वैशिष्टये, आवडी-निवडी, शुभ-अशुभ, यांची सांगड वास्तुशास्त्राशी घालून वास्तुरचना केल्यास ती अधिक फायदेशीर होउ शकते.

  Rs.11 Rs.12 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.11 Rs.12 -10%OFF

  वास्तुशास्त्र त्याच्या पध्दतीने एकाच दिशेने जाते. तथापि, वास्तुस्वामीची रास व त्या राशीची वैशिष्टये, आवडी-निवडी, शुभ-अशुभ, यांची सांगड वास्तुशास्त्राशी घालून वास्तुरचना केल्यास ती अधिक फायदेशीर होउ शकते.

  Rs.11 Rs.12 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.11 Rs.12 -10%OFF

  वास्तुशास्त्र त्याच्या पध्दतीने एकाच दिशेने जाते. तथापि, वास्तुस्वामीची रास व त्या राशीची वैशिष्टये, आवडी-निवडी, शुभ-अशुभ, यांची सांगड वास्तुशास्त्राशी घालून वास्तुरचना केल्यास ती अधिक फायदेशीर होउ शकते.

  Rs.11 Rs.12 10% OFF
  Reduced price!
Showing 1 - 22 of 22 items