List of products by authors: Dr Snehlata Datar

Dr Snehlata Datar


Showing 1 - 2 of 2 items
 • Quick view
  Rs.47 Rs.60 -22%OFF In Stock

  आम्हा बृहन्महाराष्ट्र्रीय मंडळींचं वास्तव्य महारा्ष्ट्राबाहेर असलं तरी मानाचा एक कोपरा सदैव महारा्ष्ट्रात असतो. मुंबई - पुण्याची वार्षिक यात्रा घडली की खिसा रिकामा झाला तरी मन आनंदानं व उत्साहानं भरलेलं असतं.

  Rs.47 Rs.60 22% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.304 Rs.390 -22%OFF

  आपला धर्म नेमका कोणता? आजीचा (ज्यू) आईचा (मुस्लिम) कि वडिलांचा (ख्रिशन) अशा विचारचक्रात ती अडकते.

  Rs.304 Rs.390 22% OFF
  Reduced price!
Showing 1 - 2 of 2 items