List of products by authors: Dr Albert Ellis

Dr Albert Ellis


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.196 Rs.245 -20%OFF In Stock

    जवळजवळ प्रत्येकालाच काही वेळा प्रसन्न वाटण्याची गरज वाटर असते आणि हे स्व-मदत पुस्तक एलिसच्या नेहमीच्या व्यवहारी, प्रामाणिक शैलीत लिहिले गेले आहे, ही युक्ती उपयोगी पडते. त्याम्ळे माझे काम पूर्ण झाले आणि तुमचेही काम पूर्ण होऊ शकते... –सिरिल एम.फ्रॅंक्स, पीएच.डी.

    Rs.196 Rs.245 20% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item