List of products by authors: Asmita Chandane


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.405 Rs.450 -10%OFF

    आज आपल्या भारतीय समाजाला जोतीराव फुले यांचे विचार प्रेरक मार्गद्र्शक आणि स्फूर्तीदायक आहेत. आज समाजात सुरु असलेल्या अनेक प्रकारच्या विचारमंथनाची पूर्व सूत्रे जोतीरावांच्या विचारात आहे ही वस्तु स्थिती आहे.

    Rs.405 Rs.450 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item