List of products by authors: Satish Jakatdar


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.315 Rs.350 -10%OFF

    सिनेमा पाहणे, ऐकणे, तन्मयतेने त्याचा आस्वाद घेणे एवढेच नव्हे तर डोळसपणे दृक - श्राव्य माध्यमाचा विचार करणे हे सतीश जकातदार यांच्या आंतरिक समाधानाचे परमोच्च बिंदू आहेत.

    Rs.315 Rs.350 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item