List of products by authors: Amol Ukidawe


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.288 Rs.320 -10%OFF In Stock

    संस्कृतिसंगमाची प्रक्रिया गतिमान झालेली असली तरीही आपल्याला प्रत्येक संस्कृतीतले बारकावे समजण्याइतपत भिन्न संस्कृतींची खोलवर ओळख होतेच असे नाही. त्या त्या संस्कृतीच्या या बारकाव्यांशी नाते जडण्यासाठी कलाकृती पूरक ठरतात.

    Rs.288 Rs.320 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item