List of products by publishers Prasanna Trust

Prasanna Trust

Prasanna Trust

More

Showing 1 - 3 of 3 items
 • Quick view
  Rs.200 In Stock

  अकल्पित दु:खंना सामोरे गेल्यानंतरही आम्ही तणावमुक्त कसे रहावे. आम्ही हे जग बदलू शकतो का? जीवनातील त्रुटी, विसंगती पहाता त्यांच्याशी ताळमेळ तरी कसा साधावा?

  Rs.200
 • Quick view
  Rs.200 Out of stock

  हे मना रिलॅक्स प्लीज या पुस्तकात व्यक्तीच्या सर्वसाधारण गरजांचा समावेश आहे.

  Rs.200
  Add To Cart
 • Quick view
  Rs.125 In Stock

  आजवरच्या अनेक ग्रथांनी अनेकांच्या जीवनाला नवनवीन दिशा व दृष्टी लाभली. ’ज्यावेळी तुमचा एक दरवाजा बंद होतो तेव्हा दुसरा उघडत असतो’, याचीही ते आपल्याला प्रकर्षाने जाणीव करुन देतात. आयुष्य सर्व दिशांनी खुले-स्वच्छ-मोकळे असावे आणि या खुल्या मनानेच प्रत्येकाने जीवनाला, प्रत्येक क्षणाला सामोरे जावे असे त्यांना वाटते.

  Rs.125
Showing 1 - 3 of 3 items